Blackjack qbasic

QBasic er en enkel a bruke og l re datasprak. QBasic er gratis og fungerer pa de fleste datamaskiner. Denne oppl ringen vil komme i gang med programmering i QBasic.

I Leksjon 1 sa vi at PRINT var i stand til a skrive ut tekst omgitt av sitater. PRINT er i stand til a gjore litt mer. PRINT kan ogsa skrive ut beregninger.

Innenfor denne oppl ringen vil utskriftsformatering bli brukt til a vise brukeren hvilke beregninger som brukes.

Datamaskinen kan holde data i minnet. Programmereren ma fortelle datamaskinen hvilken type data som skal holdes. Dette kalles en datatype.

Det er sv rt viktig at dataene samsvarer med datatypen til variabelen. Hvis dataene ikke samsvarer med datatypen, oppstar en type mismatch.

Denne oppl ringen vil dekke a fa brukerinngang.

Hvis setninger brukes til a sjekke forholdene i programmet.

Select-Case-setninger fungerer som If-setninger. Forskjellen er at Select-Case-setningen kan gjore koden enklere a lese og arbeide med enn If-setninger.

Denne oppl ringen vil vise Mens-lokken.

Denne oppl ringen vil vise While Loop.

Denne oppl ringen vil vise For-lokken.

Denne oppl ringen vil vise hvordan du lager et enkelt kalkulatorprogram som ber brukeren for to tall.

Denne oppl ringen viser flere fallgruver ved a lage tilfeldige tall. Det er en god ide a ove a lage tilfeldige tall og tilfeldige tallgivere alene.

Vi vil gjore det klassiske spillet gjett mitt nummer. Det er et veldig kjedelig spill a spille, etter dagens standarder, men programmering av spillet kan v re interessant.

Arrayer inneholder lister over variabler av samme datatype.

Parallelle Arrays er separate arrays som fungerer sammen.

Multi-Dimensional Arrays er flere arrays som kombineres til en. Noen eksempler der en 2-dimensjonal matrise kan brukes, ville v re et sjakkbrett, rutenett og kortstokk.

Denne oppl ringen vil endre koden som ble gjort i oppl ringen 17. Denne oppl ringen vil vise en annen mate a laste data pa i en matrise. Ved a bruke READ og DATA kan koden v re mer kompakt og enklere a lese.

Denne oppl ringen viser hvordan du finner det hoyeste og laveste nummeret i en matrise.

Dessverre har QBasic1.1, QuickBasic 4.5 og QB64 ikke innebygd boolske datatyper. Men her er tre teknikker som viser hvordan man bruker boolsk logikk innenfor QBasic.

Ved a sjekke innholdet i arrayet, kan vi forhindre at dupliserte data kommer inn i matrisen.

Denne oppl ringen vil vise hvordan man kan manipulere strenge. Programmet vil skrive ut strenger vertikalt, opp nedover vertikalt og i stykker.

Denne oppl ringen vil vise hvordan du finner om et ord eller en streng er et palindrom. En palindrom er et ord eller en streng som er den samme som skrives frem og tilbake.

Noen ganger ma vi skille deler av strengen. Dette programmet kontrollerer hvert tegn i strengen og skiller tegnene inn i bokstaver, tall og andre tegn.

Det finnes noen mater a lage lyder og musikk pa QBasic. Denne oppl ringen vil vise deg hvordan du lager sanger.

Skjerm 13 vil bli brukt i denne oppl ringen. Skjerm 13 har en opplosning pa 320 x 200.

Det finnes flere skjermbilder som brukes i QBasic 1.1. QB64 kan lage tilpassede skjermer.

Dette er introduksjonen til QBasic tegning. SCREEN 13 brukes i denne oppl ringen. Linje, boks, boksfylling, maling og sirkel vil bli vist.

SKJERM 13 brukes med i denne oppl ringen. Denne oppl ringen er en fortsettelse av tegning del 1.

Dette er en fortsettelse av tegning del 2.

Denne oppl ringen fokuserer pa a tegne med QB64.

Denne oppl ringen fokuserer pa a tegne med QB64.

Denne oppl ringen viser hvordan du beveger et objekt (tegnet sirkel) rundt skjermen ved hjelp av tastaturtastene.

Denne oppl ringen vil endre koden som ble brukt i oppl ringen 33.

For a bruke piltastene, ma vi kjenne PC-tastaturets skannekoder for tastaturpiltastene.

Etter hvert som programmene blir mer avanserte plasserer hele koden i hovedprogrammet, noe som gjor programmet vanskeligere a programmere, vedlikeholde og forsta. A kutte programmet i seksjoner kan hjelpe.

Denne oppl ringen viser hvordan du lager en del i QB64.

Nar vi lagde deler i de tidligere oppl ringene, trengte vi a bruke DELT nar vi brukte den samme variabelen i en del. Hvis vi ikke onsker a lage delte variabler, kan vi overfore verdiene til suben.

Funksjoner er sv rt lik subs med unntak som funksjoner returverdier tilbake til den delen av programmet som kalte funksjonen.

Opptil dette punktet kunne ikke all informasjon som ble brukt av programmene, lagres. Nar programmet ble stengt, mistet all informasjon. For a beholde informasjon lagret, ma i QBasic brukes tekstfiler.

Fortsettelse fra del 1 viser det neste programmet hva som skjer hvis en fil, som ikke eksisterer, apnes for inngang.

Fortsatt fra del 2, vil dette programmet apne en tekstfil, som inneholder sporsmal og quiz studenten.

En tekstfil vil bli opprettet for a lagre innstillinger for et program.

En tekst fra en tekstfil blir kopiert til en annen tekstfil. En identisk backup vil bli gjort.

En type kan inneholde flere variabler.

Denne oppl ringen viser hvordan du bruker en matrise med en type.

Fordi typer kan inneholde flere variabler, kan en type brukes i stedet for parallelle arrays.

Denne oppl ringen viser hvordan du setter inn et bilde i QB64.

Et bilde vil bevege seg rundt pa skjermen.

Dette er en gjenoppgave av Tutorial 48 for a tillate en rekke baller a hoppe rundt pa skjermen.

Noen png-bilder brukes til a lage et enkelt videospill.

LTRIM $, RTRIM $ og STR $ funksjoner brukes til a fjerne ekstra mellomrom fra strenger og tall.

Denne oppl ringen viser hvordan du laster flere bilder inn i en matrise ved hjelp av en sloyfe. Bildene kan enkelt vises fra matrisen.

QB64 kommer med hundrevis av programmeringseksempler og gratis kode for a vise. Koden finnes i provemappen. Mappen er en del av QB64 zip-mappen som kan lastes ned pa http://www.qb64.net.

Denne oppl ringen viser hvordan du lager en halv sirkel til et smil. For mer informasjon om tegning, se Tutorials 26 – 32. Denne oppl ringen viser ogsa hvordan du setter inn et bilde.