Statusbits for Flex io-spor

Din kilde til svar for de fleste AB-relaterte sporsmal. 🙂

Avhengig av tettheten til I / O-modulen og adresseringsmodusen (2 Slotadressering, 1 Slotadressering eller 1/2 Slotadressering) som brukes, kan noen av bitene i en gruppe v re ubrukte.

Gruppens nummer er inkludert i I / O-adresser i stillingen representert med en ‘g’ i formatet: I: rrg / xx.

Rack = En I / O adresseringsenhet som tilsvarer atte inngangsbildeordord og atte utgangsbildeordord (8 grupper).

Et rack er en logisk enhet som ikke skal forveksles med det fysiske chassiset.

8 grupper = 1 full rack, 6 grupper = rack, 4 grupper = rack, 2 grupper = rack. Racknummeret er inkludert i I / O-adresser i stillingen representert med et «rr» i formatet: I: rrg / xx.

en gallon melk.

2 (et jevnt tall). eller.

4 (et jevnt tall). eller.

6 (et jevnt tall). eller.

2-oppdraget ville «bruke opp» ord 2 og 3 (to ord).

4 oppgaven ville «bruke opp» ord 4 og 5 (to ord).

6-oppdraget ville «bruke opp» ord 6 og 7 (to ord).

Slik er de satt opp:

Rack0: 8) Flex I / O-moduler – 4) IA16 og 1) OA16 3) Apne.

Rack1: 2) Flex I / O – 2) IF4I Analog moduler.

Rack2: 8) Flex I / O – 6) IA16 2) Apne.

RSL G-filen er satt opp med alle 3 rackene som fulle rack.

1. Basert pa Ron’s svar, kan jeg ha opptil 8 ord med innganger og 8 ord utganger per fullstativ. Det betyr ogsa at jeg kan ha 8 IA16 og 8 OA16 moduler per rack? Jeg vet at jeg ma legge til en annen ASB-adapter.

2. Er det noe problem med a sette opp G-dataene som fulle rack, selv om jeg ikke har en full rack pa alle rackene?

3. Stativet med analoge innganger har 2 moduler. Hvor mange ord bruker hver IF4I opp? Er det mer enn 4?